LOGO

FAKTORFirmę FAKTOR tworzą ludzie z kilkunastoletnim doświadczeniem w obrocie wierzytelnościami. To doświadczenie pozwoliło nam wyodrębnić ponadczasowe potrzeby klientów korzystających z usług firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami:      
  - uczciwość
  - rzetelność
  - szybkość działania
  - proste czytelne zasady
Nie jesteśmy nastawieni na gwałtowną ekspansję. Chcemy budować naszą pozycję wraz
z rozwojem i dobrobytem naszych stałych klientów dlatego nastawieni jesteśmy na długofalową współpracę. Dajemy naszym klientom wsparcie w postaci :
  - faktoringu
  - wykupu wierzytelności
  - pożyczek
  - windykacji wierzytelności
  - doradztwa prawnego
  - monitoringu płatności
Uczciwie traktujemy naszych klientów oczekując od nich tego samego, wspólnie pracując nad rozwojem naszych firm.